jongens zittend op een gele tribune trap met op de achtergrond een tekst ''don't trash the future'' in het Lyceum Schravenlant

eerste Cradle to Cradle school van Nederland

Lyceum Schravenlant

Lyceum Schravenlant is het eerste schoolgebouw van Nederland dat volledig in de filosofie van Cradle to Cradle (C2C) is gerealiseerd. Zowel de school als de gemeente hadden zeer hoge ambities met betrekking tot duurzaamheid. Op allerlei manieren is gekeken hoe deze school in zijn geheel zo duurzaam mogelijk kan zijn. Het ‘levensduurdenken’ was hierbij uitgangspunt waarbij de focus ligt op de totale bouw en gebruiksperiode, om duurzame oplossingen haalbaar te maken.

Fotografie: Moni van bruggen, Sebastiaan Knot en Ben Aarts

Functie:
Onderwijsgebouw havo/ vwo met 2 gymnastieklokalen

Opdrachtgever:
Stichting Openbaar Scholengroep Vlaardingen Schiedam

Locatie:
Schiedam

Status:
in gebruik

Het totale ontwerp en ontwerpproces vormt een pilot voor het C2C-bouwen. In een brief roemt Michael Braungart, een van de grondleggers van de Cradle to Cradle-filosofie, de manier waarop leerlingen, gemeente en architecten samenwerken om tot een duurzaam geheel te komen. In een vroeg stadium zijn innovatieve bedrijven met C2C-producten uitgenodigd om mee te praten over huidige en toekomstige ontwikkelingen.

“Het klimaat moest voor leerlingen en leraren optimaal zijn en met de gedreven ambitie bij alle betrokken partijen is de A-klasse voor frisse scholen gerealiseerd. Een voorbeeld voor alle te renoveren en te bouwen scholen. De jury is ervan overtuigd dat leerlingen een stevige dosis kennis en bewustwording rond duurzaamheid opdoen en betere ambassadeurs kun je op die leeftijd nauwelijks vinden.”
Jurylid Hidde van der Kluit award Duurzame architectuur

De vormgeving van het lyceum is afgestemd op didactisch nut die een duurzame bewustwording bij leerlingen stimuleert. Zo zijn installaties deels zichtbaar gelaten, wordt er met spreuken op de atriumbalustrades verwezen naar de duurzame materialisatie en zijn gevels vormgegeven afhankelijk van de oriëntatie. De leerlingen hebben samen met LIAG het gebouw vormgegeven. Zo is de balie in nauwe samenwerking met de leerlingen ontworpen.

Dit CO2-neutrale schoolgebouw zal een voorbeeldproject en ‘proeftuin’ zijn voor het toepassen van duurzame innovaties in scholen, woonwijken, openbare ruimten en op bedrijfsterreinen. Het lyceum dat het verouderde gebouw vervangt, zal dienen als platform voor educatieve en culturele beleving in Schiedam

“Leerlingen van de school zijn op vele manieren betrokken geweest en hebben directe invloed op het concept gehad ... Zij zullen ook door leermomenten in het gebouw gewezen worden op zijn duurzame kwaliteiten. Deze educatieve component maakt het project extra interessant: bewustwording bij leerlingen levert veel besparing op voor de langere termijn”.
Juryrapport Gouden Kikker 2012

Gerelateerde projecten

Dit vind je misschien ook interessant

Benieuwd naar een verhaal over architectuur waar je gelukkig van wordt?

neem contact op