interieur van de SportQube in Nijmegen met houten transparante muur en een jongetje kijken naar twee judoka's.

platform voor talentontwikkeling en sportinnovatie

Sportaccommodatie SportQube

Gemeente Nijmegen heeft besloten een breedte- en topsportaccommodatie voor o.a. turnen en judo te realiseren genaamd ‘SportQube'. Na een D&B aanbestedingsprocedure is de bouw van de sportfaciliteit definitief gegund aan Mertens Bouwbedrijf. LIAG is verantwoordelijk voor het architectonisch- en bouwkundig ontwerp dat in samenwerking met opdrachtgever en gebruikers gerealiseerd wordt.

Fotografie: Ben Vulkers

Functie:
Sportaccommodatie & platform voor talentontwikkeling en sportinnovatie

Opdrachtgever:
Gemeente Nijmegen

Locatie:
Nijmegen

Status:
in gebruik

SportQube is naast een ‘state-of-the-art’ sportaccommodatie ook een platform voor talentontwikkeling en sportinnovatie. Op dit platform vindt interactie plaats tussen verschillende disciplines: sportaanbieders, medische begeleiding, onderzoek en ontwikkeling, maatschappelijke begeleiding. De interactie tussen de verschillende disciplines is een belangrijke voorwaarde voor het project om te komen tot innovatie.

Vanwege de ligging aan een van de westelijke toegangswegen zal SportQube véél meer betekenen voor de stad dan alleen een innovatief talent ontwikkelingscentrum. SportQube zal een nieuw icoon voor Nijmegen zijn als herkenbare (sportieve) toegangspoort. Het beeldbepalende karakter langs de toegangsweg naar Nijmegen wordt versterkt door de slimme positionering van alle grote gebouwelementen. Met een lager bouwvolume wordt de aansluiting gevonden met de directe omgeving.

Robuust en hoekig aan de buitenzijde, maar wel in "goud" verpakt. Binnen ademt het een en al sport. Dat is het nieuwe SportQube complex in Nijmegen. Het kreeg de ondertitel "House of talent" mee. Want het draait om ieders eigen talent in deze sportaccommodatie.
uit het magazine Turnsupporter november 2018

Het gebouw is herkenbaar door de glazen plint en de hierboven ‘zwevende’ gouden volumen. Het expressieve exterieur wordt afgewisseld met een warm en uitnodigend interieur waarbij verschillende typen zit- en werkplekken een belangrijke rol spelen.

Het centrale ontmoetingshart van het gebouw is het middelpunt tussen de diverse sporten, gebruikers en bezoekers. Het bijeenbrengen van deze verschillende groepen is een kwaliteit in het ontwerp. Door overal zicht op elkaar en de verschillende sporten te hebben, ontstaan nieuwe connecties en nieuwe innovatieve ideeën.

Partners:
Bouwbedrijf Mertens

Publications:

Website:
SportQube

Gerelateerde projecten

Dit vind je misschien ook interessant

Benieuwd naar een verhaal over architectuur waar je gelukkig van wordt?

neem contact op